Wetswijziging op komst voor webshops

De Consumentenwet is heeft een wetswijziging en gaat over Koop op Afstand, dit naar aanleiding van een Europese Richtlijn.

Wetswijziging op komst voor webshops

Nieuwe Consumenten wetgeving, wat betekent dat voor u als webwinkelier?

Hij is al door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer, de vernieuwde Consumentenwet. Het is overigens niet een hele nieuwe wet maar een wetswijziging. Het gaat meer om aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek in met name de regelgeving voor Koop op Afstand, dit naar aanleiding van een Europese Richtlijn. In juni 2014 moet de wet definitief zijn en moeten webwinkels een aantal zaken toch echt hebben aangepast. De vraag is wat er allemaal gaat veranderen?  Hieronder vindt u de belangrijkste punten die voor webwinkeliers gevolgen zullen hebben. 

wetswijziging voor het herroepingsrecht

Het recht voor een consument om van een aankoop af te zien, gaat van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen. De termijn gaat in na ontvangst van de producten of het sluiten van een overeenkomst als er sprake is van diensten. Bij meerdere producten gaat de termijn pas in na levering van het laatste product.

Wat verder nieuw is bij het herroepingsrecht, is dat een webwinkel hiervoor modelformulier moet aanbieden op zijn website. Dat mag digitaal of printbaar zijn, maar de klant moet dit kunnen gebruiken om aan te geven dat hij van de koop af wil zien. Hij kan het formulier invullen en (digitaal)verzenden. De klant mag ook via andere manieren ontbinden, zoals per mail, het formulier hoeft namelijk niet gebruikt te worden. Hierna heeft de klant nog eens 14 dagen om de producten terug te sturen. De shop kan dus max.28 dagen een product kwijt zijn.
Overigens moet de winkel binnen 14 dagen na ontbinding (bijv. vanaf verzenden formulier) alle betaalde bedragen (ja, ook de verzend en betaalkosten!) terug betalen. De kosten voor retourneren zijn voor de klant zelf, mits van deze kosten een inschatting wordt gegeven op de website, anders zijn deze voor rekening van de webwinkel. Nare bijkomstigheid is nog dat als het formulier niet wordt aangeboden of als andere informatie over retourneren ontbreekt, de klant een jaar retourrecht krijgt. Verder niet onbelangrijk: kapotte of te ver gebruikte retouren mogen niet geweigerd worden, maar de schade mag in rekening gebracht worden.

Diensten

Ook diensten, denk aan telefoonabonnementen, maar ook de levering van gas/elektriciteit etc. kunnen herroepen worden. Dat kan dus ook als de klant het al gebruikt heeft! Wel mag aan hem uiteraard het gebruikte gerekend worden. Dat kan bijvoorbeeld twee weken telefoonabonnement en de daarbij gebruikte belminuten zijn. Ook hier geldt dat deze (geschatte) kosten en rekenwijze vooraf op de website vermeld moeten worden, anders hoeft de klant helemaal niks te betalen.

Uitzonderingen

Uiteraard zijn er ook uitzonderingen van producten en diensten die niet geannuleerd of teruggestuurd kunnen worden. Die waren er altijd al, zoals de uitzondering voor reizen, bederfelijke spullen, maatwerk en losse kranten/tijdschriften. (let op; een abonnement kan een klant wel herroepen!).
Bij de uitzonderingen komen nu diensten die helemaal (dus geen abonnementen) geleverd worden binnen de bedenktermijn en downloads (ebooks etc.), maar ook heel belangrijk; producten die om hygiënische aard niet terug gestuurd kunnen worden. Deze producten kunnen verzegeld verzonden worden en alleen ongeopend/verzegeld terug gestuurd worden. Verzegeling weggehaald door de klant, betekent geen retourrecht meer.  Denk aan seksartikelen, ondergoed, cosmetica etc. Het is immers onwenselijk om deze producten weer te verkopen als je niet weet wat ermee gebeurd is.

Voor wat betreft de genoemde digitale content (niet op een drager geleverd, zoals dus bijv. een download), daarbij geldt dat de klant wel moet aangeven dat hij de levering al wel binnen de 14 dagen wil hebben en dat hij van het herroepingsrecht afziet. Daarna kan de winkel de link bijvoorbeeld vrijgeven of de download aanbieden, zonder dat de klant nog kan annuleren.

Informatieplicht

Allereerst moet de verkoper op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie beschikbaar stellen aan de consument voordat er een overeenkomst wordt gesloten. Kortom de informatie moet snel en gemakkelijk vindbaar zijn op de website, zodat de consument alle tijd heeft om eerst de informatie te lezen, voordat hij iets gaat bestellen. Daarnaast moet de informatie ook in begrijpelijke en duidelijke taal geschreven zijn. De informatie die bedoeld wordt, is informatie over het bedrijf, betaling, verzending, retourneren, bestellen etc.
Dat is niks nieuws, maar deze informatie moet ook nogmaals, aan de klant gezonden worden, bijvoorbeeld in de bevestigingsmail. Verder heel belangrijk, de winkel moet informatie geven over de wettelijke conformiteitsregels, de zogenaamde wettelijke garantie die de klant bij een webwinkel altijd kan inroepen ongeacht wat er verder allemaal voor garanties gelden.

Prijstransparantie

De verkoper moet duidelijk de totale (!) en bijkomende (verzend)kosten van een product of service weergeven, dus inclusief eventuele extra toeslagen. Niet transparant geweest? Dan hoeft de consument ook niet voor deze extra kosten te betalen. Bovendien mogen er geen hogere betaalkosten in rekening worden gebracht dan de kosten daadwerkelijk waren. Dus geen uit de lucht gegrepen creditcard toeslagen meer.

Veilingen

Producten gekocht op een internetveiling mogen onder de nieuwe wet teruggestuurd worden. Dat geldt niet voor faillissementsveilingen en openbare veilingen. Openbaar betekent dat je ook fysiek bij een veiling aanwezig kan zijn en er ook een veilingmeester is. De pure internetveiling zal dus gezien worden als een normale webwinkel. Dat geldt dus ook voor eBay veilingen, mits de verkoper natuurlijk professioneel handelt en geen particulier is.

Geen vooraf aangevinkte vakjes meer

Extra’s mogen pas verkocht worden na uitdrukkelijke toestemming van de consument. Hiermee wordt een einde gemaakte aan de vooraf aangevinkte vakjes, bijvoorbeeld bij het boeken van een reis. Als de consument een annuleringsverzekering af wil sluiten dient hij zelf actief een vakje aan te vinken.

Een nieuwe bestelknop

Volgens de nieuwe wet is iedere webwinkel die aan consumenten verkoopt straks verplicht om een bestelknop te hanteren waarbij duidelijk wordt gemaakt dat het plaatsen van een bestelling ook een verplichting tot betaling inhoudt. De tekst bij de knop moet duidelijk zijn: “bestelling met betaalplicht”. Is dit niet het geval? Dan kan de consument niet aan de overeenkomst gehouden worden.

Betaalnummers

Geld vragen voor een klantenservicenummer, dat mag niet meer. Bestaande! klanten moeten contact op kunnen nemen via een nummer dat niet meer kost dan het lokale tarief. Het moet dan gaan om contact over het overeengekomene, bijvoorbeeld om te klagen over het gekochte product. Voor nieuwe klanten of voor contact over algemene informatie geldt dat niet. Hoe dat in de praktijk te scheiden is, dat is uiteraard weer heel lastig.

Gevolgen en Handhaving

Erg leuk die regels, maar wat als een webwinkel zich er niet aan houdt? In veel gevallen zal de consument veel meer rechten krijgen. Zo kan er in sommige gevallen bijvoorbeeld geen overeenkomst tot stand komen, of hoeft hij de kosten voor retour niet te betalen (als de kostenregel niet is vermeld), verder kan hij ook een jaar retourrecht krijgen. Als de kosten en gevolgen niet duidelijk zijn vermeld (dat de consument voor onnodig gebruik de schade moet betalen), dan hoeft hij dat niet en moet de winkel een onverkoopbaar product aannemen.

Verder is een belangrijk onderdeel de handhaving door de Autoriteit Consument en Markt (voorheen Consumentenautoriteit). De Europese Richtlijn, waar de vernieuwde consumentenwetgeving uit voort vloeit, geeft aan dat elke lidstaat doeltreffende en afschrikwekkende maatregelen moet nemen om inbreuken te voorkomen. Voor het niet voldoen aan de consumentenwetgeving zijn is in sommige gevallen het boetemaximum vastgesteld op €450.000. Dat was altijd al het geval,  maar op dit moment wordt echter gesproken dit bedrag te verhogen en/of omzetafhankelijk te maken.

Geplaatst op 15 januari 2014

Meer Nieuws

19 mrt
Thuiswerken? Hoe pakken wij dat aan

27 dec
Checklist als je een nieuwe website online gaat zetten

11 aug
Dutch Seal Tours website live!

16 jul
Nieuwe website Van der Plas

27 jan
Meldplicht datalekken

15 jan
Wetswijziging op komst voor webshops

Custom Website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer