pijl

Privacyverklaring

Wij nemen uw privacy serieus

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.

Privacyverklaring Custom Website

Dit is de privacyverklaring en het cookiebeleid van Custom Website. Custom Website vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (persoons- en bedrijfs)gegevens die Custom Website verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites en Custom Website haar diensten. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van website van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is Custom Website ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Welke gegevens verwerken wij

Op verschillende onderdelen van onze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Zo slaan wij gegevens op wanneer u ons contactformulier invult of bijvoorbeeld een verzoek aanvraagt voor een offerte of website scan. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in ons klantenportaal en opgeslagen op onze beveiligde servers in Nederland. Deze gegevens worden gemaild naar ons en hebben wij nodig om te kunnen reageren op uw verzoek.

De gegevens van formulieren worden per e-mail alleen verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn op deze afdeling hebben toegang tot deze mailbox. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. Alle medewerkers van Custom Website hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Alle gegevens die door Custom Website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard, beveiligd, verwerkt en zullen niet worden doorverkocht. De informatie die u aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

De gegevens (zoals oa. naam, e-mailadres en telefoon nummer) verzamelen wij ter identificatie en het kunnen uitvoeren van een aanvraag. Als u klant bent of wordt of interesse toont in onze dienstverlening, dan hebben wij aanvullende gegevens nodig (geslacht, bedrijfsnaam, adres, postcode en woonplaats) om contact met u op te nemen en bijvoorbeeld een factuur op te stellen.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en om met u te communiceren. Ook maken wij hiermee een account aan in ons portaal.

In sommige gevallen, zoals het aanvragen van een domeinnaam of SSL, hebben wij een KvK of BTW nummer nodig voor bedrijven om zakelijke registraties of uitgebreide SSL certificaten te bestellen, of een geboortedatum of ID nummer voor specifieke domein extensies.

In ons klantenportaal worden tickets met je accountgegevens en je ip-adres waarmee je op je account inlogt bijgehouden. Zo kunnen we altijd zien vanuit welke account een bepaalde ticket of aanvraag is verstuurd. Niet alleen is dat voor jezelf handig om te weten als er om gevraagd wordt, maar wij gebruiken die gegevens ook om kwaadwillende gebruikers te kunnen blokkeren op onze systemen/servers en zo overlast een halt toe te roepen.

In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij Custom Website afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Custom Website bovenstaande gegevens van u nodig heeft met een geldig e-mail adres. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Custom Website is een wettelijke voorwaarde om een overeenkomst met Custom Website te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Custom Website aan te gaan.

Via onze website is het ook mogelijk om te reageren op vacatures. Wij zullen u dan vragen om naam, telefoon nummer en email adres. Deze gegevens slaan wij intern op tezamen met uw cv. Via mail zullen wij u dan informeren over de voortgang omtrent uw aanvraag.

Inschrijving voor nieuwsbrief

Wij houden geinteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en/of diensten, dit doen wij bijvoorbeeld door het versturen van nieuwsbrieven met Mailchimp. Custom Website biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kunnen wij u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Via ons nieuwsbrief systeem heeft u ten allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Welke cookies gebruiken wij

Custom Website gebruikt noodzakelijke en functionele cookies om de werking van deze website mogelijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalige bezoek.

Google analytics

Wij registreren gegevens over het gebruik van deze website met cookies van Google Analytics. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt (apparaatspecifieke gegevens, besturingssysteem, netwerkgegevens en geanonimiseerd IP-adres), hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Met deze gegevens kan Custom Website de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Wij bewaren de gegevens van Google Analytics 38 maanden.

Custom Website heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld.

Social media cookies

Wij geven via het laten plaatsen van social media cookies/plug-ins u de mogelijkheid om functionaliteiten van social media (Facebook, Twitter, Google/Youtube, etc. etc.) te gebruiken wanneer u bent ingelogd bij deze social media. Deze partijen plaatsen cookies via eigen stukjes code op onze website en ontvangen in deze gevallen uw IP-adres. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

Hoe lang slaan wij gegevens op

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om het voor onszelf dan makkelijk te maken, zorgen we dat we onze administratie dus minimaal zo lang bewaren als dat we verplicht zijn gegevens te kunnen overleggen. 

  • Voor de belastingdienst betekent dat zeven jaar nadat we je de laatste factuur gestuurd hebben. 
  • Voor domeinregistraties, hosting pakketten en SSL certificaten hanteren wij een minimale bewaartermijn van 2 jaar
  • E-mailtjes bewaren wij zolang wij dit noodzakelijk achten omdat wij terug willen kunnen vinden wat we begesproken hebben.
  • Bezoekersstatistieken worden 38 maanden bewaard in Google Analytics
  • De gegevens van formulieren, nieuwsbriefaanmeldingen en back-ups worden opgeslagen zolang wij dat nodig vinden om gegevens terug te kunnen vinden.
  • Sollicatie verzoeken en cv's slaan wij op zolang wij noodzakelijk achten. Wij kunnen in de toekomst nog contact met u opnemen voor een interessante vacature.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat Custom Website bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:
– IT-partners die zorgen voor onder andere hosting, domeinnaam en SSL registraties
– Andere partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website (zie onderdeel over cookies)
– Andere partners die onderhoud en werkzaamheden uitvoeren
– Andere derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten (leveranciers, bezorgdiensten, postverwerkers etc)
– In het uitzonderlijke geval dat u een factuur niet betaald, zullen wij u eraan herinneren per e-mail en telefoon. Als u niet reageert zetten wij een incasso bureau in dat de vordering voor ons afhandeld. Zij krijgen van ons jouw persoonlijke gegevens zodat zij de vordering en het innen daarvan verder voor ons af kunnen handelen.

Custom Website waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel. Wij verkopen, verspreiden of leasen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Custom Website hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Custom Website zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Custom Website zal bij doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Custom Website gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Zo worden de gegevens die u via de website invoert, versleuteld via een Secure Socket Layer (SSL) verbinding verzonden, en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van Custom Website of die van een derde partij waarmee wij samenwerken.

Inzage, correctie en verwijdering

Custom Website houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons, in veel gevallen, verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

U kunt Custom Website op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.
Custom Website kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Custom Website verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klant bij ons wordt maken wij een account voor u aan. Binnen dit account kunnen bepaalde gegevens bovendien op ieder gewenst moment door u zelf worden gewijzigd. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

In het oogpunt van veiligheid maken wij ook back-ups en controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk uw gegevens achteraf uit de back-ups te laten verwijderen.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij maken overigens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen door een mail te sturen naar info@customwebsite.nl Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen ook worden verstuurd naar:

Custom Website
Atoomweg 2J
9743 AK Groningen