pijl

Algemene Voorwaarden

Geldig bij alle offertes en facturen

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Custom Website. Onze algemene voorwaarden gelden op alle offertes en facturen. Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

inclusief een verwerkingsovereenkomst

Algemene Voorwaarden Custom Website

Op alle door de opdrachtnemer gedane offertes, aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Bekijk de Algemene Voorwaarden