pijl

Waarom heb ik een SSL beveiligingscertficaat nodig?

Alle data, zoals wachtwoorden, creditcard- of persoonsgegevens, worden met een SSL versleuteld verstuurd. Hierdoor blijven de gegevens geheim.

Wat is SSL?

Secure Sockets Layers (SSL) of TLS is een vorm van encryptie waarmee u de communicatie tussen de server waar uw website op staat en de persoon die uw website bezoekt kunt beveiligen. Alle data, bijvoorbeeld wachtwoorden, creditcard- of persoonsgegevens, worden versleuteld verstuurd. Hierdoor blijven deze gegevens geheim voor andere internet gebruikers. Een beveiligde website wordt herkend aan ‘https’ in de url en aan het slotje in de browser.

Wanneer uw website of onderneming groter wordt of wanneer u uw klanten maximale veiligheid wilt bieden, is het van groot belang een SSL certificaat te nemen. Maar ook al is dat niet het geval; het is geen luxe om toch een SSL certificaat aan te vragen. Een aantal redenen waarom: 

Google rankt websites en webshops op SSL

Sinds eind 2014 beloont Google websites die een HTPPS standaard gebruiken. Zelf gebruiken ze het ook bij al hun diensten, en ze willen de rest van het internet ook veiliger maken. Onder het mom ‘HTTPS anywhere’ gaat Google websites die gebruik maken van SSL/TLS iets hoger in de zoekresultaten zetten. In het begin was dat nog een klein beetje, maar de afgelopen jaren is dit steeds zwaarder gaan wegen, en zal het steeds belangrijker worden.

Informatiebeveiliging via SSL

Natuurlijk kiezen de meeste mensen ervoor om een SSL certificaat te nemen om alle privacy gevoelige informatie op hun website te beschermen. Alle data, bijvoorbeeld wachtwoorden, creditcard- of persoonsgegevens, worden dan versleuteld verstuurd. Hierdoor blijven deze gegevens geheim voor andere internet gebruikers. Een creditcardnummer wordt bijvoorbeeld onleesbaar gemaakt. Een SSL certificaat is dus belangrijk genoeg om u en uw klanten te beschermen tegen hackers en andere criminelen op het internet.

Verbeteren van het vertrouwen in het internet

Een SSL certificaat zorgt voor identificatie van de website en de organisatie achter een website. Hiermee wordt SSL een belangrijk instrument in het tegengaan van internetfraude zoals “phishing”, waarbij men zich ten onrechte voordoet als een website van een vertrouwde organisatie en informatie probeert te stelen. Wanneer zoveel mogelijk websites SSL beveiligd zijn, wordt het internet dus een steeds veiligere plek. Dit is voor allerlei websites interessant, of het nu e-commerce of informerende websites betreft. Een veiliger internet betekent meer gebruik ervan ofwel traffic naar uw website.

Vertrouwen van klanten

Behalve het toevoegen van informatiebeveiliging is een andere belangrijke reden om SSL te nemen het vertrouwen krijgen van prospects, klanten en partners. Wanneer klanten zien aan bijvoorbeeld het slotje of de groene adresbalk dat de website veilig is, zullen ze eerder een bestelling plaatsen of gegevens achterlaten dan wanneer dit niet het geval is. Ook partners waarmee je samenwerkt zien dat je tijd en energie steekt in het veilig houden van je online omgeving en zullen dat over het algemeen waarderen. Het is immers een signaal dat u serieus met uw zaken bezig bent.

Met SSL voldoe je aan de privacy wet

In Nederland gaat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) over de naleving van de wet met betrekking tot persoonsgegevens. Er gelden veel regels voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens. Voor de duidelijkheid: persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee personen identificeerbaar zijn. Discussie over wat wel en wat geen persoonsgegevens zijn is denkbaar. Met name e-commerce sites zoals webwinkels hebben vaak deze gegevens nodig, al was het alleen maar om een artikel af te kunnen leveren na een bestelling.

Kijkend naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), dan staat er in Artikel 13 het volgende: “Passende technische en organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om persoonsgegevens te beveiligen.” Om helder te krijgen wat hiermee precies bedoeld wordt, heeft het CBP een document gemaakt waarin specifieker wordt toegelicht welke maatregelen er genomen dienen te worden. Eén van de punten is de volgende: “Beveilig het gegevenstransport door middel van het SSL-protocol.” Hiermee wordt het dus duidelijk dat er volgens de wet gebruik gemaakt moet worden van een SSL certificaat.

Een SSL certificaat is dus erg nuttig en soms zelfs verplicht. Heeft u nog geen certificaat? Wij regelen het graag voor u en installeren het gratis.

Meer veiligheid items

28 feb

WordPress site onderhoud

U kunt uw website of webshop zien als een auto. Deze heeft regelmatig onderhoud nodig. De plugins worden bijvoorbeeld geupdate, net als dat bij de auto de olie ververst moet worden. Daarnaast wil je een goede backup van uw site hebben, voor wanneer uw auto crasht.

25 mrt

Wat is het verschil tussen betaalde en gratis SSL certificaten

Tegenwoordig is het hebben van een veilige verbinding op uw website belangrijk. Niet alleen omdat google uw website dan beter vindbaar maakt maar ook omdat u de gegevens die verstuurd worden via uw website dan beveiligd tegen hackers. Lees hier de verschillend tussen de belangrijkste SSL certificaten.

28 mei

Wat moet je doen om AVG Proof te worden

De algemene verordening gegevensbescherming, ook AVG of GDPR genoemd, is de nieuwe privacywetgeving. Op 25 mei 2018 is de overgangsperiode geëindigd en is deze wet voor praktisch iedere organisatie van toepassing. Voor veel bedrijven een lastig onderwerp. Custom Website legt graag uit wat je hierover moet weten.

20 mrt

Algemene verordening gegevensbescherming

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de Privacy Verordening en General Data Protection Regulation (GDPR), is vorig jaar door het Europees Parlement aangenomen. Alle webshops in Europa moeten op 25 mei 2018 aan de regels van de nieuwe verordening voor informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens voldoen.

20 feb

De impact van nieuwe Europese privacyverordening

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wpb) wordt per 25 mei 2018 vervangen door een Europese privacyverordening, genaamd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

07 nov

Waarom heb ik een SSL beveiligingscertficaat nodig?

Natuurlijk kiezen de meeste mensen ervoor om een SSL certificaat te nemen om alle privacy gevoelige informatie op hun website te beschermen. Alle data, bijvoorbeeld wachtwoorden, creditcard- of persoonsgegevens, worden dan versleuteld verstuurd. Hierdoor blijven deze gegevens geheim voor andere internet gebruikers.